روزنامه الشرق الاوسط نکات تازه ای را درارتباط با نشست اخیر در مورد مسائل خاورمیانه و برنامه اتمی ایران که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد، منتشر ساخته است.

در این نشست علاوه بر وزیران خارجه ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت و آلمان، وزیران خارجه  یا نمایندگان ۴ کشور شورای همکاری خلیج فارس، مصر، اردن و عراق نیز شرکت داشتند.  قطر و عمان از شرکت در نشست نیویورک خودداری کردند.

الشرق الوسط می نویسد، عمان می گوید ایران نیز باید در هرنشستی که به امنیت منطقه مربوط می شود،شرکت داشته باشد.

از سوی دیگر شيخ خالد بن احمد آل خليفه وزیر خارجه بحرین نیز اظهار داشته است، دولت وی با شرکت ایران در هر نشست مربوط به امنیت منطقه مخالفتی ندارد.


این روزنامه در عین حال، به نقل از یک منبع دیپلماتیک شرکت کننده در نشست نیویورک که از وی نام نبرده است می نویسد، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اجازه نخواهند داد ایران از نقش منطقه ای خود به زیان کشوری دیگر در منطقه استفاده کند.

به گفته همین منبع، کشورهای یاد شده تلاش می کنند تا باعث تحول در رفتار منفی ایران به رفتاری مثبت در ارتباط با امنیت منطقه شوند.

الشرق الاوسط در گزارشی دیگر می نویسد، در نشست رهبران ۶ کشور شورای همکاری خلیج فارس که اواخر ژانویه در مسقط برگزار خواهد شد، امنیت منطقه و برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نیز از موضوعات مهم مورد گفتگو خواهد بود.

عبدالرحمن العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، در گفتگو با الشرق الاوسط پیشاپیش این نشست را بخاطر تصیماتی که قرار است در آن گرفته شود، یک نشست  تاریخی خوانده است.