کابینه ژاپن امروز، شنبه، بودجه ای را برای برقراری ثبات در بازار های مالی آن کشور و ایجاد شغل و مسکن برای کسانی که کار خود را از دست داده اند تخصیص داد.

انگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز اظهار داشت دولت وی در ماه آینده اقداماتی را برای بهبود شرایط اقتصادی و مالی آن کشور به عمل خواهد آورد.

از سوی دیگر پکن امروز، شنبه، اعلام کرد در صورت نیاز اقتصادی تایوان، چین به آن سرزمین کمک خواهد کرد.