مری مورنینگ استار، خبرنگار صدای آمریکا،واشنگتن

یکی از تازه ترین و نوسازترین شهرک های حومه دارتفورد در انگلستان که از چند مجتمع مسکونی و چندین ساختمان تجارتی تشکیل شده است نام خیابان های خود را از عنوان ترانه های معروف گروه رولینگ استونز گرفته است.

دو تن از اعضای این گروه معروف، میک جگر و کیث ریچارد، در شهر دارتفورد به دنیا آمده و در این شهر دوران مدرسه ابتدایی خود را گذرانده اند.

برخی از نام این خیابان ها از جمله جاده « ساتیسفکشن» یا رضایت، کوچه « روبی تیوزدی» ، خیابان « سمپاتی» ، بن بست « کلاود» یا ابرها و میدان « دندلیون رود» هستند

.

اوکلی هارتنی، سخنگوی شورای شهر دارتفورد به خبرنگار آسوشیتد پرس گفت: « در شهر دارتفورد، مردم احساسات و شور و هیجان خاصی درباره گروه رولینگ استونز و دو عضو هم شهری خود در آن دارند. پروژه نامگذاری شهر با عنوان آهنگ های رولینگ استونز از همان آغاز کار با استقبال شدید مردم روبرو بوده و به شدت مورد حمایت قرار گرفته است

. »