تيم اميد كاراته ايران در رقابتهای بين المللی فرانسه كه با حضور ورزشكارانی از ٤٣ كشور جهان و در بندرمارسی برگزار شد، با كسب ٣ نشان طلا ، ١ نقره و ١ برنز به عنوان نايب قهرمانی رسيد. 

برای تيم ايران در اين مسابقات در وزن منهای ٦٠ كيلوگرم- عليرضا اجدادی و سينا كرمی و در منهای ٦٧ - سعيد حسنی پور موفق به كسب نشان طلا شدند.  در به اضافه ٨٤ كيلوگرم ذبيح الله پورشيب نقره گرفت و در منهای ٦٧ حامد زيگساری به نشان برنز رسيد.  

بدين ترتيب تيم کاراته اميد ايران- پس از تيم كشورميزبان بر سكوی دوم ايستاد.