دادستان های آمریکا خانواده های عراقی هایی را که در تیراندازی گاردهای یک شرکت امنیتی آمریکایی کشته شدند، از جریان پرونده آگاه ساخته اند.

برخی از عراقی ها گفتند آنها در پی ملاقات با دادستان ها در بغداد، بار دیگر به ایالات متحده ایمان پیدا کرده اند، با این حال دیگران می گویند آنها هنوز خشمگین هستند وغرامت می خواهند.

کنث کوهل، دادستان می گوید او و دیگر مقامات آمریکایی به عراقی ها گفتند چه انتظاراتی می توانند از محاکمه – که در آمریکا صورت خواهد گرفت – داشته باشند و به پرسش هایی درباره روند رسیدگی به پرونده پاسخ دادند.

پنج گارد آمریکایی به تیراندازی غیر قانونی بسوی شهروندان عراقی متهم هستند. دادستان ها می گویند گاردها، که برای شرکت خصوصی امنیتی بلک واتر کار می کنند، در جریان حادثه ای در یک میدان در بغداد در سپتامبر ۲۰۰۷ ، ۱۴ عراقی را کشتند و ۲۰ نفر را مجروح کردند.

بلک واتر می گوید گاردها در حالی که از یک کاروان وزارت امور خارجه آمریکا حفاظت می کردند، زیر آتش قرار گرفتند.

پنج گارد روز دوشنبه خود را در ایالت یوتا، به مقامات فدرال تسلیم کردند. وکلای مدافع می گویند آنها بی گناه هستند.

ششمین گارد که در تیراندازی شرکت داشت، قبلا جرم حود را پذیرفته است.

مقامات عراقی گفته اند در تیراندازی گاردها ۱۷ عراقی کشته شدند. مقامات آمریکایی می گویند تحقیق در باره مرگ افراد دیگر ادامه دارد.