رهبران ارشد اتحادیه اروپا برنامه ای را برای مقابله با تغییرات جوی  تصویب کرده اند که تاثیر آنرا بر صنعت و کشورهای فقیر ترعضو اتحادیه کاهش خواهد داد.

نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه،  که کشور او ریاست ادواری اتحادیه را برعهده دارد، این توافق را روز جمعه در بروکسل، در پایان اجلاس دو روزه رهبران ۲۷کشور اعلام کرد، و سپس از دیگر کشورهای جهان خواست از اتحادیه اروپا پیروی کنند.

هدف از برنامه این است که میزان انتشار کربن درفضا تا سال ۲۰۲۰،  بیست در صد کم شود،  درهمین حال مسلم سازد که ۲۰درصد انرژی تا همان سال از منابع قابل تجدید تامین خواهد شد.

رهبران پیشتر ،  یک برنامه ۲۶۰میلیارد دلاری انگیزه اقتصادی را  برای احیای اقتصاد اتحادیه اروپا تصویب کردند.  آنها همچنین  با دادن سلسله امتیاراتی به  ایرلند موافقت کردند تا دولت را قادر سازند دومین همه پرسی را در مورد پیمان اصلاح اتحادیه اروپا، که رای دهندگان ایرلندی آنرا در اوائل سال جاری رد کردند،  برگزار کند.

قرار است این پیمان جایگزین  پیش نویس قانون اساسی اتحادیه که رای دهندگان فرانسوی و هلندی در سال ۲۰۰۵رد کردند، بشود