* تعميم چتر اتمی آمريکا برای اسرائيل به ديگر کشورهای منطقه

هاآرتص، روزنامه انگليسی زبان اسرائيل زير عنوان"چتر اتمی اوباما: ضربه اتمی آمريکا در صورت حمله اتمی ايران به اسرائيل" به نقل از يک منبع موثق نزديک به دولت آينده آمريکا می نويسد باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب آمريکا به اسرائيل چتری اتمی عليه حمله اتمی ايران می دهد و اعلام خواهد کرد حمله ای اتمی به اسرائيل توسط تهران با پاسخ نابودکننده اتمی آمريکا به ايران روبرو ميشود.
 

هاآرتض با اين يادآوری که ايده ضمانت اتمی برای اسرائيل را هيلاری کلينتون، برگزيده اوباما برای احراز مقام وزارت امورخارجه آمريکا، در مناظره ای با آقای اوباما در جريان مبارزات انتخاباتی برای کسب کانديدائی رياست جمهوری آمريکا از حزب دمکرات مطرح ساخت می نويسد خانم کلينتون در عين حال گفته است ديگر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امير نشين های حوزه خليج فارس نيز درصورتی که بلندپروازيهای اتمی خود را کنار بگذارند می توانند زير چتر اتمی آمريکا بروند.

* درخواست عراق از اوباما برای تداوم تماس و گفتگو ميان آمريکا و ايران

واشنگتن پست زيرعنوان"درخواست عراق از اوباما برای انجام مذاکراتی جديد ميان آمريکا و ايران" بخشی از اظهارات علی دباغ سخنگوی دولت عراق را نقل ميکند که به اميد ثباتی بيشتر در منطقه خاورميانه از دولت باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب آمريکا خواستارتداوم تماس و گفتگو با ايران شده است.

واشنگتن پست با اين يادآوری که بسياری از اعضای دولت شيعه نوری المالکی نخست وزير عراق در دوران حکمرانی صدام حسين، که اقليت عرب سنی بر عراق مسلط بود، به ايران پناه برده بودند و اکنون با ايران روابطی نزديک دارند، می نويسد دباغ بی آنکه مشخص کند روی سخن اش با ايران است يا آمريکا خواستار احترام به قوانين بين الملل، جايگزين هائی بجای اقدامات نظامی در چاره جوئی برای منازعات و پاسخ هائی منطقه ای برای مشکلات منطقه شد.

* حکم توقيف و جزای نقدی برای سايت ايرانی همسريابی به اتهام اشاعه فحشا

گاردين، زير عنوان"ايران ميگويد سايت همسريابی به مصداق فحشاست" ازصدورحکم توقيف و جزای نقدی در مورد سايت اينترنتی موسوم به همسرچت (hamsarchat.com) خبر ميدهد که در واکنش به شکايت مدعی العموم و پس از کسب نظر از مراجع تقليد صادر شده است.

گاردين با اين يادآوری که همسرچت خود را کامل ترين سايت همسريابی ايران معرفی ميکرد و در ازای بيست و پنج هزار ريال حق عضويت قول ميداد ارتباط اعضا را با نزديک ترين فرد يا افراد مطابق با معيارهای متقاضی فراهم کند، می نويسد اين سايت که به داشتن بيش از يک ميليون و ششصد هزار بازديد کننده افتخار ميکرد همچنين به پس دادن پولی که از مشتريان گرفته بود محکوم شده است.

* جايزه حقوق بشر به شوهر و فرزند وکيل ممنوع السفر

گلف تايمز، روزنامه عربی زبان قطر زير عنوان"تهران مانع ازخروج يک فعال زن" اظهارات نسرين ستوده حقوقدان سرشناس مدافع حقوق زن را نقل ميکند که ميخواسته است برای گرفتن يک جايزه بين المللی حقوق بشر به ايتاليا برود اما مقامات در فرودگاه گذرنامه اش را ضبط ميکنند و نمی گذارند سفرش انجام بگيرد. خانم ستوده ضمن غير قانونی شناختن اين اقدام گفته است هيچ دادگاهی به وی نگفته بود که ممنوع السفر است.

گلف تايمز با اين يادآوری که شوهر و فرزند خانم ستوده توانسته اند تهران را ترک کنند و جايزه را به نيابت از او دريافت خواهند کرد اظهارات آدولف فيچر بنيانگذار و رئيس بنياد بين المللی حقوق بشر را نقل ميکند که گفته است اين واقعيت که خانم ستوده نتوانست تهران را ترک کند مويد اهميت فعاليت های اوست.

* نظر کوشنر در باره دوری حقوق بشراز مدينه فاضله

نيويورک تايمز زيرعنوان"شک و ترديدهای وزيرامورخارجه فرانسه راجع به حقوق بشر" ضمن اين يادآوری که برنارد کوشنر با پايه گذاری تشکيلات موسوم به پزشکان بدون مرز، و کمک به حمل کيسه های برنج به موگاديشو در جريان جنگ داخلی شديد شانزده سال پيش سومالی به عنوان يک مدافع سرسخت حقوق بشر شهرت يافت اظهارات اخير وی را به مناسبت شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لو پاريزين را نقل ميکند که گفته است تصميم گيری در باره سياست خارجی را نمی توان صرفا بر مبنای حقوق بشر انجام داد، و اداره کشور مستلزم دوری از اصولی مشخص در چارچوب موسوم به مدينه فاضله است

نيويورک تايمز می نويسد کوشنر شصت و نه ساله که به رک گوئی، و احساساتی بودن در عرصه سياست معروف است همچنين گفت که درخواست اش از نيکلا سارکوزی رئيس جمهوری در تعيين وزيری برای امور حقوق بشر اشتباه بوده است، و خود با پيش کشيدن اين سئوال که آيا لازم بود به موضوع چهره و ماهيتی دولتی داده شود؟ گفت مدتی است که ديگر چنين اعتقادی ندارم.

* اوباما با برخورداری از بيشترين حمايت آمريکائيان به کاخ سفيد ميرود

وال استريت جرنال زيرعنوان"نظرسنجی ها معرف برخورداری اوباما ازحمايت مردم است" نتايج يک نظر سنجی مشترک اين روزنامه و شبکه تلويزيونی ان بی سی را نقل ميکند که معرف اطمينان اکثريتی از آمريکائيان به توانائی باراک اوباما رئيس جمهوری منتخب در اداره امور و متحد ساختن کشور است، و حتی بسياری از کسانی هم که به او رای ندادند، با نظری مثبت به  وی نگاه ميکنند.

وال استريت جرنال می نويسد اين نظر سنجی نشان ميدهد هفتاد و سه درصد عملکرد آقای اوباما را در جريان انتقال قدرت و آماده شدن برای احراز مقام رياست جمهوری را تائيد ميکنند.