حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت بازار نفت با مازاد عرضه این کالا به میزان دو میلیون بشکه در روز روبرو است.
وی این مطلب را یک روز پس از آن اعلام کرد که سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، در نشست غیر رسمی خود در قاهره در روز شنبه نهم آذرماه، تصمیم گرفت سطح تولید نفت خود را به رغم کاهش قیمت این کالا، تغییر ندهد.

اوپک هر گونه تصمیم گیری در خصوص تغییر تولید روزانه خود را به نشست رسمی هفدهم دسامبر (۲۷ آذر ماه) موکول کرده است. جمهوری اسلامی پیش از نشست اعضای اوپک در قاهره، کاهش تولید نفت به میزان ۱/۵میلیون بشکه را مطرح کرده بود.