قهرمان چهار دوره بوکس سنگین وزن جهان  ایواندر هالی فیلد در سن ۴۶ سالگی بار دیگر به میادین بوکس حرفه ای بازگشت.

 این مشتزن آمریکایی که در سال ۱۹۹۹ با درخشش لینیکس لوئیس از دوران طلایی اش فاصله گرفت در سال ۲۰۰۱ با شکست از جان روییز از بوکس حرفه ای دور شد.  

هالی فیلد برای آنکه بتواند عنوان اولین و تنها مشتزن  جهان که پنج عنوان قهرمانی جهان را بدست آورده است، میخواهد آخر آذرماه به مصاف مدافع عنوان قهرمانی  نیکولای والیوف برود. والیوف که با ۲ متر و ۱۳ سانتیمتر قد کمبربند قهرمانی WBA  را دراختیار دارد نه تنها  ۱۲ سال از حریف  آمریکایی اش جوان تر است بلکه ۴۵ کیلوگرم نیز از وی سنگین تر است و  برتری وزنی هم دارد. 

گفتنی است جورج فورمن که در سال ۱۹۹۰ با قهرمانی هالیفیلد در بوکس حرفه ای مسن ترین مشت زن بود سه سال پس از درخشش هالی فیلد در سن ۴۵ سالگی عنوان قهرمانی جهان را بدست آورد. اگر هالی فیلد بتواند در بيستم دسامبر بر والیوف پیروز شود، نامش به عنوان مسن ترین بوکسور قهرمان جهان در تاریخ مشت زنی ثبت خواهد شد.