انستیتو علوم و امنیت بین المللی با راه اندازی  وبسایتی در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران، این فرصت را در اختیار پژوهشگران و علاقه مندان گذاشته است تا  از رویدادهای مربوط به فعالیت های بحث برانگیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران و جوانب مختلف آن آگاه شوند.

در این وبسایت اطلاعات تفصیلی در خصوص گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی، مذاکرات دیپلمات ها در این خصوص، امکانات و پایگاه های هسته ای  جمهوری اسلامی و تازه ترین خبرها در این مورد به زبان انگلیسی گنجانده شده است.

گزارش ها و مقالات متنوعی نیز در خصوص پرونده هسته ای ایران در وبسایت انستیتو علوم و امنیت بین المللی به چشم می خورد. در تازه ترین مورد، دیوید آلبرایت و پائول برانان در مقاله مشترکی به بررسی ساختمان راکتور آب سنگین اراک پرداخته اند.

آدرس پایگاه اینترنتی انستیتو علوم و مطالعات بین المللی به این شرح است:

http://www.isisnucleariran.org