علاقه مندان به پیگیری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در ایران سکونت دارند، می توانند از ساعت شش ونیم بامداد روز چهارشنبه به وقت محلی با مراجعه به وب سایتی که آدرس آن در پی می آید از نتیجه این انتخابات در ایالت های مختلف آگاه شوند. آدرس وب سایت: