کارگردان: آکيرا کوروساوا
بازيگران: توشيرو ميفونه، تاگاشی شيمورا، سوسومو فوجيتا
ژاپن، ۱۹۵۸، رنگی، ۱۳۹ دقيقه

دو دهقان مهاجر، تاهه ای و ماتاشيچی، که به عنوان سرباز به منطقه جنگی فرستاده شده اند، صحنه را ترک کرده و سعی دارند به سر خانه و زندگيشان برگردند. بر سر راه به مقدار زيادی طلا می رسند و با همراهان يک پرنسس عجيب و غريب، از يک خانواده اشرافی مغلوب، برخورد می کنند. 

آنها سعی دارند پرنسس و طلاها را از منطقه جنگی عبور داده به جای امنی برسانند.