هواشناسان در مرکز ملی ردیابی تندبادهای دریایی در میامی، وضعیت «اومار» را از یک توفان حاره ای به یک تندباد دریایی بالا برده اند.

اومار با بادهایی با سرعت ۱۲۱ کیلومتر در ساعت همراه است و آن را در شاخص پنج مرحله ای که برای اندازه گیری قدرت و قابلیت تخریبی تندبادها به کار می رود، در طبقه بندی توفان شماره یک قرار می دهد.

انتظار می رود تند باد ۱۲ تا ۲۵ سانتیمتر باران در جزایر پورتوریکو و «لی وارد» فرو ریزد. امکان دارد این رقم به پنجاه سانتیمتر برسد، و موجب به راه افتادن سیل و رانش زمین  بشود.