یک مقام ارشد ایرانی می گوید هواپیمائی که مجبور شد در ایران فرود آید، یک هواپیمای امداد مجارستانی بود و مسافران آن آمریکائی نبودند.

این مقام، گزارش یک خبرگزاری ایران را که جت های جنگنده ایران یک هواپیمای آمریکائی را که به اشتباه وارد حریم هوائی ایران شده بود ناچار ساختند فرود آید رد کرد. او همچنین گفت این حادثه هفته پیش (۳۰ سپتامبر) روی داد، نه آن گونه که قبلا گزارش شده بود یکشنبه یا دوشنبه.

در گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته می شد هواپیما با پنج مقام نظامی آمریکا و سه غیر نظامی عازم افغانستان بود. آنها مورد بازجوئی قرار گرفتند و اجازه یافتند به سفر ادامه دهند.

کاخ سفید و پنتاگون هر دو این گزارش را رد کردند.

تلویزیون دولتی ایران هم می گوید هواپیمائی که گزارش رسید مجبور شده در ایران  فرود آید، یک هواپیمای نظامی آمریکائی نبود.
تلویزیون عربی زبان العالم روز سه شنبه بنقل از یک مقام نظامی گفت هواپیما غیر نظامی و متعلق به یک کشور غربی بود ، اما پرسنل نظامی آمریکا  سوار آن بودند.

خبرگزاری نیمه رسمی فارس امروز گزارش داد جت های جنگنده ایران یک هواپیمای آمریکائی را که به اشتباه وارد حریم هوائی ایران شده بود ، مجبور ساختند فرود آید. در گزارش گفته می شد هواپیما حامل پنج مقام نظامی آمریکا و سه غیر نظامی بود و عازم افغانستان بود.

گزارش حاکی است که تمام سرنشینان هواپیما پس از بازجوئی آزاد شدند و هواپیما به مسیر خود ادامه داد.