یکی از قربانیان این بمب گذاری جاناکا پره را ، سرلشکر بازنشسته ارتش بوده که، به همراه همسرش در انفجار مقر حزب مخالف دولت جان خود را از دست دادند.

انفجار، امروز و هنگام گشایش برنامه حزب وحدت ملی- حزب مخالف دولت- در شمال سریلانکا روی داد.

ژنرال پره را، هنگام تصدی فرماندهی، ضربه ها ی بزرگی به ببرهای تامیل- چریکهای جدائی خواه سریلانکا- وارد آورد اما دولت مر کزی را نیز به خاطر بی پاسخ گذاشتن درخواستهای خود در زمینه اقدامهای امنیتی سرزنش می کرد

.