رهبران جهان که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرده اند می گويند آمريکا به تنهائی نمی تواند بحران مالی جهان را حل و فصل کند.

پرزيدنت جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا در سخنرانی روز سه شنبه خود در مجمع عمومی اظهار داشت که واشنگتن برای حل اين مشکل قاطعانه عمل می کند، اما ساير رهبران می گويند يک مشکل جهانی به يک راه حل جهانی نياز دارد.

نيکولا سارکوزی رئيس جمهوری فرانسه خواستار تشکيل اجلاس فوق العاده ای از رهبران جهان شد و گفت جهان برای تنظيم فعاليت های مالی بايد نهادهای جهانی تاسيس کند.

لوئيز ايناسيو لولا دا سيلوا رئيس جمهوری برزيل لزوم يک موسسه تنظيم کننده جهانی را يادآور شد و بحران مالی کنونی را ناشی از«هرج ومرج گمانه زنی» دانست.

گلوريا آرويو رئيس جمهوری فيليپين گفت بحران مالی مانند يک سونامی وحشتناک از کشوری به کشور ديگر می رود.