شيمون پرز رئيس جمهوری اسرائيل تزيپی ليونی وزير امور خارجه اين کشور را مأمور تشکيل کابينه جديدی کرد.

رهبر حزب ميانه رو کاديما شش هفته فرصت دارد که ساير احزاب را نسبت به پيوستن به ائتلاف حاکم خود متقاعد سازد.

خانم ليونی روز دوشنبه پس از پذيرفتن دعوت به تشکيل کابينه جديد، از بنيامين نتانياهو رهبر جناح راستگرای حزب ليکود خواست که به دولت وحدت وی بپيوندند.

اما آقای نتانياهو گفته است که ترجيح می دهد که يک انتخابات پيش از موعد مقرر برگزار شود.

خانم ليونی همچنين در حال گفتگوها با اعضای حزب کارگر و حزب «شاس» است تا ببيند آيا به ادامه همکاری با ائتلاف تحت رهبری کاديما تمايل دارند يا نه.

خانم ليونی که يکی از عوامل پيشين سازمان موساد است، هفته گذشته در انتخابات مربوط به رهبری حزب کاديما برنده شد و جانشين اهود اولمرت گرديد که در يک رسوائی فساد گرفتار آمده است.