گوردون براون این موضوع را روز جمعه ، در حالی عنوان کرد که وزیران دفاع ناتو در لندن برای بررسی  اقدامات بیشتر در بحران جاری  به     گفت و گو نشسته اند.
او همچنین با  لادو گورگنیدزه، همتای گرجی خود ملاقات کرد ، حمایت مالی و اقتصادی از گرجستان را  متعهد شد  و گفت  بریتانیا از کشورهای دیگر نیز می خواهد به گرجستان کمک کنند.
روز پنجشنبه،  رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا  گفت او به اعضای ناتو توصیه خواهد کرد از رویاروئی مستقیم با روسیه بر سر گرجستان پرهیز کنند، وبه طرح ریزی برای مانورهای نظامی در داخل اتحادیه، بعنوان وسیله ای برای تضمین ثبات، ادامه دهند.
در این میان، میخائیل ساکشویلی  رییس جمهوری گرجستان  نسبت به آینده کشور خود ابراز خوشبینی کرده است.
او که برای شرکت در گشایش اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهسپار نیویورک شده است،  بر اهمیت همکاری با دوستان و متحدان گرجستان، بر اساس مقررات جدیدی که از هنگام مناقشه با روسیه به اجرا گذاشته شده است، تاکید گذاشت .