سيزدهمين دوره ی بازیهای پارالیمپیک درشهر پکن با قهرمانی کشور میزبان ديروز (چهارشنبه) پایان یافت. چین با ۸۹ مدال طلا، ۷۰ نقره، و ۵۲ برنز با مجموع ۲۱۱ مدال در مکان نخست قرار گرفت. تیم های بریتانیا، آمریکا، اوکراین، و استرالیا در مکانهای بعدی ایستادند. در این دوره از بازی ها، از ۱۴۹ تیمِ شركت كننده، ۷۶ کشور موفق به کسب مدال شدند و در مجموع ۱۴۳۱ مدال میان ورزشکارانِ معلولِ حاضر در این دوره از بازیها توزیع شد. کاروان پارالیمپیک ایران نیز، با کسب پنج مدال طلا، شش نقره، و سه برنز، با مجموع ۱۴ مدال، در مکان  ۲۲امِ بازیها قرار گرفت.