پنجمين مدال طلا و چهاردهمين مدال کاروان ورزشی ايران، در سيزدهمين دوره بازيهای پاراليمپيک ٢٠٠٨ پکن، توسط کاظم رجبی، در وزنه برداری بدست آمد.

در دهمين روز اين دوره از بازيها و در مسابقات دسته سنگين تر از ١٠٠ کيلو گرمِ وزنه برداري- کاظم رجبی از ايران در مجموع با مهار وزنه ٢٥٧ و نيم کيلو گرم، ضمن شکستن رکورد بازيهای پاراليمپيک و جهان، بر سکوی قهرمانی ايستاد و با بدست آوردن عنوان قويترين مرد جهان، مدال طلا را نيز بر گردن آويخت.

 همچنين علی صادق زاده مدال برنز دسته ی منهای ١٠٠ كيلوگرمِ پيكارهای وزنه برداری را كسب كرد. در دو و ميداني-  روز سه شنبه محمدرضا ميرزايي- موفق شد در كلاس اف ٥٧ و اف ٥٨  پرتاب نيزه مدال طلا را بدست آورد و مهرداد کرم زاده در پرتاب ديسک مدال نقره گرفت.

 تيم فوتبال ٧ نفره ايران نيز در بازی رده بندی سيزدهمين دوره بازيهای پارالمپيک - با شکست تيم برزيل بر سکوی سوم اين رقابتها ايستاد و به مدال برنز رسيد.

 به اين ترتيب تعداد مدال های کاروان ورزشی ايران در بازيهای پاراليمپيک پکن به مجموع ١٤ مدال -شامل ٥ طلا - ٦ نقره و ٣ برنز رسيد و ايران در ميان ٧٦ کشور دريافت کننده مدال به مکان ٢٢ جدول رده بندی مدال ها صعود کرد.