آصف علی زرداری در پی ترور همسرش، بی نظير بوتو نخست وزير پيشين، وارد صحنه سياسی پاکستان شد. 

او پنجاه و سه سال دارد و بيست سال پيش هنگامی که با بوتو ازدواج کرد، پسر يک خانواده ملاک در ايالت سند بود.

زرداری در دولت بوتو در سالهای دهه هشتاد و نود پست های وزارتی گرفت اما مجبور شد از دولت خارج شود زيرا عليه او اتهامات فساد عنوان شده بود. 

زرداری يازده سال را برای اتهامات فساد و قتل در زندان گذراند اما هيچ وقت مجرم شناخته نشد. سال گذشته ، پرويز مشرف رئيس جمهوری وقت،  زرداری و  رهبرانی ديگر را در چارچوب يک عفو کلی بخشيد. 

زرداری سال گذشته پس از آنکه همسرش ترور شد، به مقام رهبری مشترک در حزب مردم  رسيد،  و دولتی ائتلافی را با مشارکت حزب مسلم ليگ بوجود آورد که در کنارگيری پرويز مشرف از مقام رياست جمهوری نقشی موثر داشت. 

زرداری  برای اکراه و مقاومت در بازگرداندن قضات معزول دوران مشرف با انتقاد مواجه شده است. 

نواز شريف نخست وزير پيشين اخيرا حزب خود را از دولت ائتلافی خارج کرد  و به اپوزيسيون پيوست و گفت که  به پای بندی زرداری  به اصلاحات مشکوک شده است.