پلیس ترکیه ۲۱ عضو مظنون شبکه تروریستی القاعده را در استانبول دستگیر کرده است.

خبرگرازی رسمی آناتولی امروز جمعه گفت عقیده بر این است که مظنونین در افغانستان آموزش دیددند و حملاتی را طرح ریزی می کردند. هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

تندروهای اسلامگرا، جدائی خواهان کرد و ستیره گران چپگرا همه در گذشته به حملاتی در ترکیه دست زده اند.

در سال ۲۰۰۳، القاعده مسئول سلسله بمب گذاری هایی در استانبول ، که بیش از شصت کشته برجا گذاشت، شناخته شد.