وسائل ارتباط جمعی دولتی در ايران ميگويند يک کاميون حامل مهاجران غير قانونی از افغانستان، در جنوب ايران واژگون گشته، و قريب سی و پنج نفر از مهاجران کشته شدند. 

ايرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ايران ميگويد دست کم شصت و هفت مهاجر نيز در اين حادثه که بامداد امروز رخ داد، مجروح شده اند. 

تحقيقات برای روشن ساختن علت حادثه در جريان است.