مقامهای اسپانیا گروه جدائی خواه باسک را مسئول انفجارها اعلام کرده اند. کسی در این انفجارها آسیبی ندید اما بیش از ده هزار نفر ازتوریستها و مردم ناچار به ترک منطقه شدند.

در فصل تابستان و اوج ورود توریستها به نواحی ساحلی، گروه باسک با انجام این نوع انفجارها تلاش دارد به صنعت توریسم اسپانیا آسیب برساند. انفجار اول در بندر گوادالامار، در ساعت ۷ بعد از ظهر یکشنبه روی داد. وزارت کشور اسپانیا می گوید انفجار دوم یک ساعت بعد در بنالمادنا  روی داده است.