در آخرين روز مسابقات شنای  المپيک، مايکل فِلپس، شناگر اسطوره ای آمريکا،  به هشتمين مدال  طلای خود دست يافت و رکورد ٧ مدالِ طلا در يک دوره المپيک که در اختيار مارک اسپيتز، بود را شکست.  اسپيتز در المپيک مونيخ ١٩٧٢ موفق شده بود در شنا  ٧ مدال طلا به دست آورد. فلپس اکنون با  مجموع چهارده مدال طلا طی دو دوره ی المپيک پيروزترين و موفقترين ورزشکار تاريخ المپيک مدرن است.

تيم شنای آمريکا در شنای  ٤ در ١٠٠ متر مختلط امدادی،  با زمان ٣ دقيقه و ٢٩ و ٣٤ صدم ثانيه ركورد جديدی ثبت کرد و بر سکوی نخست ايستاد – در نهمين روز از بيست و نهمين دوره بازيهای المپيك ، مايکل فلپس در ماده چهار در صد متر تيمی مسابقات شنا ، هشتمين مدال طلای پياپی خود را در اين دوره از رقابتها دريافت كرد و ركورد هموطنش مارك اسپيتز كه در المپيك ١٩٧٢ مونيخ موفق به كسب ٧ مدال طلا در رقابتهای شنا شده بود را  شکست.

در رقابتهای ٤  در ١٠٠ متر امدادی ، تيم آمريكا متشكل از مايكل فلپس ، آرون پيرسول ، برندال هنسن و جيسون ليزاك با حد نصاب ٣ دقيقه ٢٩ و ٣٤ ثانيه علاوه بر کسب عنوان قهرماني، موفق شد ركورد پيشين اين ماده را كه ٦٨/٣٠/٣ دقيقه بود ترقی دهد.  تيم استراليا با زمان ٠٤/٣٠/٣ دقيقه عنوان دوم را کسب کرد و تيم ژاپن با زمان ١٨/٣١/٣ دقيقه مدال برنز را به دست آورد.

جالب آنکه مايکل فلپس – طی ٩ روز در ١٧ مسابقه شنا شرکت کرد و طی آن ٧ رکورد  جهانی جديد به ثبت رساند. مايكل فلپس ،مدال های طلای ٤ در ١٠٠ متر امدادی تيمی ، ١٠٠ متر پروانه ، ٢٠٠ متر مختلط انفرادی ، ٢٠٠ متر پروانه ، ٤ در ٢٠٠ متر تيمی ، ٢٠٠ متر آزاد ، ٤ در ١٠٠ متر و ٤٠٠ متر مختلط انفرادی را كسب كرده.  او در المپيک ٢٠٠٤ آتن نيز ٦ مدال طلا گرفته بود که در مجموع تعداد مدال های طلای المپيکی وی به ١٤ می رسد.

در ادامه آخرين مسابقات شنا روز نهم، در ماده ١٥٠٠ متر آزاد – هم ، اسامه مِلولی از تونس با زمان ٨٤/٤٠/١٤ دقيقه زودتر از ديگران به خط پايان رسيد و اول شد ، گرنت هَكت استراليايی مدال نقره را به دست آورد و رايان كوچرانی كانادايی سوم شد. در اين شنا  تيم های استراليا و ژاپن دوم و سوم شدند