اما تا پايان روز سوم بازيهای المپيک پکن، در جدول مدالهای بازيهای المپيک پکن: 

چين با کسب ٩ مدال طلا - ٣ نقره و ٢ برنز و مجموع ١٤ مدال در صدرکشورهای جهان قرار دارد.

تيم کره جنوبی - با ٤ طلا ٤ نقره و مجموع ٨ مدال دوم است.

در اين جدول -آمريکا با٣ طلا - ٤ نقره و ٥ برنز و مجموع ١٢ مدال-  بدليل مرغوبيت مدالهای کره جنوبی - در رده سوم جای دارد.