در پی زمین لرزه ای با قدرت پنج و چهار در مقیاس ریشتر که روز سه شنبه ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا را تکان داد، نزدیک به  ۵۰ پس لرزه آن منطقه را تکان  داد.

مرکز اصلی زمین لرزه در حدود ۴۸ کیلومتری شرق لوس آنجلس، در نزدیکی منطقه چینو هیلز شهرستان سان برناندینو قرار داشت. زمین لرزه به تعدادی از ساختمان ها آسیب رساند، اما در مورد وارد آمدن صدمات عمده به ساکنان منطقه گزارشی نرسیده است.

مرکز تحقیات زمین شناسی آمریکا می گوید زمین لرزه در ایالت های آریزونا و نوادا احساس شد. کارمندان به سرعت برخی از ساختمان های اداری را تخلیه کردند.