شهرهای بزرگ هند در واکنش به يک رشته حملات انفجاری که در غرب آن کشور دست کم چهل و پنج نفر را کشت، تحت مراقبت کامل درآمده اند.

پليس ميگويد دست کم شانزده بمب روز شنبه در محله های پرجمعيت شهر تاريخی احمدآباد در استان گجرات منفجر شد. بيش از صد و شصت نفر نيز در اين حملات مجروح شده اند.

پليس ميگويد دست کم دو بمب منفجر نشده را که امروز، يکشنبه، کشف شد خنثی کرده است. 

در همين حال ارتش نيز امروز با برگزاری رژه نظامی در احمدآباد بر قدرت و اختيارات خود تاکيد گذاشت، و تدابير امنيتی در شهرهای ديگر نيز بيشتر و شديد تر شده است. 

تلويزيون هند ميگويد يک گروه گمنام که خود را مجاهدين هندی معرفی ميکند با فرستادن يک ای ميل مدعی انجام حملات شده است. پليس ميگويد يک واحد ضد تروريستی به خانه ای در مومبائی که گفته ميشود ای ميل از آنجا فرستاده شده بود حمله کرد و سی نفر را برای بازجوئی برده است.

حملات روزشنبه يک روز پس از آن انجام گرفت که چندين انفجار در شهر جنوبی بنگلور يک کشته و شش مجروح بجای گذاشت.

وزيران کابينه ميگويند حملات با هدف ايجاد بی ثباتی در کشور از طريق دامن زدن به اختلافات قومی انجام گرفت.

احمدآباد شش سال پيش صحنه شورش هائی در ميان هندو ها و مسلمانان بود که دست کم هزار نفر را کشت.

وزير کشور ميگويد تعجب ميکند که برغم مراقبت های امنيتی پس از انفجار های روز جمعه بنگلور، حملات روز شنبه انجام گرفت.