در برنامه زير ذره بين دکتر عليرضا نوری زاده روزنامه نگار و تحليلگر سياسی، در پاسخ به سئوال فرج اردلان از بخش فارسی صدای آمريكا، اظهارات آيت الله خامنه ای پيرامون پرونده اتمی جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار ميدهد.