دولت فیلیپین می گوید با شورشیان مسلمان در جنوب کشور به توافقی رسيده که می تواند به ادامه مذاکرات متوقف شده صلح کمک کند.

نمایندگان دولت می گویند در گفت و گو با مذاکره کنندگان جبهه آزادیبخش اسلامی مورو در خصوص موضوع مناقشه برانگیز«قلمرو اجدادی» به توافق رسیده اند.

دولت می گوید توافق طرفین در خلال بحث و نظرهای غیر رسمی در مالزی، کشوری که نقش میانجیگر گفت و گوها را بر عهده گرفته است، به دست آمد.

انتظار می رود دولت فیلیپین و جبهه آزادیبخش اسلامی مورو سوم مردادماه برای امضای یادداشت تفاهمی که مسیر مذاکرات رسمی را هموار سازد دیدار کنند.

مذاکرات سال گذشته و به دلیل بروز اختلاف در خصوص تعيین قلمرو به بن بست رسید.