تونی اسنو سخنگوی پيشين کاخ سفيد پس از مبارزه ای طولانی با سرطان روده درگذشت. او پنجاه و سه سال داشت.

اسنو تابستان گذشته هنگامی که استعفا داد گفت کاخ سفيد را بيشتر به دلائل مالی ترک ميکند تا جسمی.

اسنو پيش از آنکه به استخدام کاخ سفيد درآيد، مفسر شبکه تلويزيونی فاکس بود، و چهره ای محافظه کار شناخته ميشد. 

اسنو به داشتن مهارت در پاسخگوئی به خبرنگاران شهرت داشت، و جلسات روزانه کاخ سفيد برای بحث و گفتگو با خبرنگاران را به اصطلاح داغ و زنده کرده بود. 

پرزيدنت بوش با ابراز تاسف عميق از در گذشت اسنو گفت آمريکا يک خدمتگزار با وفا را از دست داده است.