جمهوری اسلامی ايران گفته است مذاکره کننده ارشد اتمی اش اواخر اين ماه در ژنو با خاويه سولانا مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا ملاقات ميکند تا در باره اختلافات مرتبط با برنامه اتمی تهران گفتگو کند.

ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران اظهارات احمد خادم المله سخنگوی شورای عالی امنيت ملی را نقل کرد که گفته است مذاکرات ميان سعيد جليلی و سولانا روز نوزدهم ژوئيه، بيست و نهم تيرماه، انجام خواهد گرفت. اين دو قرار است در باره مجموعه مشوق هائی که سولانا ماه گذشته ارائه داد گفتگو کنند. 

شش قدرت جهان، شامل: روسيه، چين، فرانسه، آلمان، بريتانيا و آمريکا به جمهوری اسلامی ايران برای متوقف ساختن کارهای حساس اتمی مشوق هائی گوناگون عرضه کرده اند. 

وزارت امورخارجه آمريکا روز پنجشنبه تائيد کرد که جمهوری اسلامی ايران می تواند بی آنکه مقدمتا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، که آمريکا و ديگر قدرت های جهان خواستار آن بودند، وارد مذاکرات شود. 

مقامات آمريکائی، و ديگران، برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران را برنامه ای مرتبط با تسليحات ميدانند. تهران اين اتهام را رد کرده است.

تشنج در اين هفته با انجام دو مجموعه آزمايش های موشکی توسط جمهوری اسلامی ايران، از جمله آزمايش يک موشک ميان برد قادر به رسيدن به اسرائيل، شدت گرفت. کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا در واکنش به اين آزمايش ها گفت واشنگتن آماده دفاع از متحدان خود در منطقه است.

يک اطلاعيه اتحاديه بيست و هفت کشوری اروپا نيز که امروز، جمعه، منتشر شد ميگويد آزمايش های موشکی تنها نگرانی های بين المللی راجع به هدفهای برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران را بيشتر ميکند.