هزاران نفر در نزديکی پاريس  روز شنبه برای  حمايت از يک گروه اپوزيسيون  ايرانی جمع شدند، که تهران آن را غير قانونی  اعلام کرده است،  و اتحاديه اروپا،  آمريکا ،  عراق  و ديگران، آن  را  تشکيلاتی  تروريستی می شناسند.

فعالان و حاميان مجاهدين خلق  ايران  در  اجتماع خود  از اتحاديه اروپا خواستند  نظير اقدام چند روز پيش بريتانيا، اين گروه را از ليست تروريستی سياه خود خارج کند. 

جمعيت حاضر در اين تجمع   پرچم   به دست از  سخنرانانی حمايت ميکردند که خواستار پايان سلطه آخوندها بر دولت ايران بودند. 

مريم رجوی رهبر شاخه سياسی گروه، که مشمول  تحريم های  ضد تروريستی اتحاديه اروپا نيست، گفت  بريتانيا  با  خارج ساختن مجاهدين خلق از  ليست سياه  به  دوره ای شرم آور  پايان داده است.  

 وقايع اخير در  مورد  مجاهدين خلق  ايران  با  زمانی مصادف  شده است  که اتحاديه اروپا  در واکنش  به  نگرانی های بين المللی  از برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ايران،  در جهت  تشديد  تحريم های تنبيهی  عليه تهران  پيش  ميرود.