نخست وزير منطقه خود مختار کردستان عراق می گويد دولت بغداد و دولت او کميسيون جديدی برای برطرف ساختن اختلافات مربوط به يک قانون پيشنهادی نفت تشکيل داده اند.

نچيروان بارزانی روز شنبه در شهر اربيل به خبرنگاران گفت کميسيون ، که نوری المالکی نخست وزير و نيز نمايندگانی از بغداد و دولت منطقه ای را شامل می شود، در اين هفته جلسه ای تشکيل می دهد.

پارلمان عراق تا کنون قانون پيشنهادی را بدليل اختلاف بين قانونگزاران شيعه، سنی و کرد تصويب نکرده است.

دولت منطقه ای کردستان عراق قانون انرژی خود را قطعی ساخته و عليرغم نبود يک قانون سراسري، قرار دادهايی با شرکت های بين المللی نفت امضا کرده است. وزارت نفت در بغداد اين قرار دادها را غير قانونی ناميده است.