پليس و ارتش لبنان، در دومين روز از درگيريهای نظامی بين موافقان و مخالفان دولت در شمال آن کشور، اقدام به اعزام نيروی نظامی به مناطق باب التبانه و جبل محسن در طرابلس نمود. فرماندهی ارتش اعلام کرد، در صورت مشاهده افراد مسلح، بعد از ساعت ۴ بعدازظهر، اقدام به تيراندازی بسوی آنها خواهد نمود.

طرفين درگيری اقدام به تيراندازی و شليک راکت بسوی مواضع يکديگر نمودند، که طبق اطلاع مقامات رسمی دولت لبنان، ۸ کشته و ۴۲ زخمی بجای گذاشته است.

عدم توانايی فواد سنيورا، نخست وزير لبنان، در تشکيل يک کابينه وحدت ملی در ماه گذشته، به دور جديدی از درگيريهای مسلحانه بين نيروهای حزب الله و طرفداران دولت انجاميد، که بيش از ۹۰ کشته و ۲۵۰ زخمی بجای گذاشت.

درگيريهای ماه گذشته، پس از دوران جنگ داخلی از سال ۱۹۷۵ تا سال ۱۹۹۰، بيسابقه بوده است.

حضور پليس و نيروهای نظامی در مناطق مورد درگيری، تا کنون به يک آرامش نسبی منجر گرديده، اما با اينحال ساکنان اين مناطق معتقدند ارتش از اقتدار لازم برای ايجاد ثبات برخوردار نيست.