مقامات جمهوری اسلامی ايران يک روزنامه را در تهران به خاطر انتشار مقالات انتقادی از رئيس جمهوری، محمود احمدی نژاد، تعطيل کردند.هيات نظارت بر مطبوعات روز شنبه روزنامه تهران امروز را به خاطر انتشار عکس ها و مقالات متعددی که گفته شد در قالب نقد عملکرد دولت در حوزه های مختلف نسبت به رئيس جمهوری «توهين آميز» بوده است، توقيف کرد.

خبرگزاری رسمی ايرنا اعلام کرد ناشر و مدير مسول روزنامه ديروز (يکشنبه) به دادسرای کارکنان دولت و رسانه ها احضار شد تا به اتهامات وارده پاسخ گويد.

تهران امروز هفته پيش ويژه نامه ای را بمناسبت سومين سالگرد رياست جمهوری احمدی نژاد انتشار داده بود که در طی مطالب متعددی از سياست های وی در زمينه های مختلف انتقاد شده بود.

بنا به گزارش ايرنا، شورای سردبيری روزنامه ديروزدر بيانيه ای پذيرفت که در ويژه نامه خود از«فضای اعتدال و نقد عالمانه» در مورد دولت خارج شده بود و به اين خاطر، از«مسئولان دولتی» عذرخواهی کرد. اين مورد بطور مستقل قابل تائيد نبود.

بستن دفاتر نشريات و روزنامه ها تحت جمهوری اسلامی ايران امری غير متعارف نيست. مقامات دولتی اغلب نشرياتی را که از دولت انتقاد کرده و يا مقالاتی را  به چاپ برسانند که طرفدار غرب ارزيابی شود می بندند.