جرج بوش رئيس جمهوری آمريکا که از اروپا ديدن می کند در پايان اجلاس سران اتحاديه اروپا و آمريکا در اسلوانی بارديگر هشدار های جدی درمورد برنامه غنی سازی اورانيوم به جمهوری اسلامی داد.