لبنان درخواست اسرائیل را در زمینه آغاز گفتگوهای صلح میان دوکشور رد کرد و اعلام داشت که اسرائیل ابتدا باید از یک منطقه مرزی مورد اختلاف خارج شود.

دولت لبنان روزچهارشنبه اعلام کرد اختلاف با اسرائیل مساله ای است که باید از طریق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، و نه مذاکرات سیاسی، حل و فصل شود.

بیروت می گوید قطعنامه های شورای امنیت از اسرائیل می خواهد که ازکشتزارهای شبعا که دولت لبنان آن را یک منطقه اشغال شده لبنانی می داند، خارج شود.

اسرائیل درجنگ سال ۱۹۶۷ خاورمیانه این سرزمین را ازسوریه به اشغال خود درآورد و متعاقبا به عنوان بخشی ازبلندی های جولان ضمیمه خاک خویش کرد. سازمان ملل متحد کشتزارهای شبعا را یک سرزمین اشغال شده متعلق به سوریه تلقی می کند، اما لبنان با موافقت دمشق نسبت به آن ادعای حاکمیت دارد.