کارگردان: لويی مال

فرانسه،   ۱۹۸۱، رنگی، ۱۱۰ دقيقه 

دوساعت مکالمه بر سر شام بين يک نمايشنامه نويس، والاس  شان، و کارگردان آوانگارد تئاتر، آندره گريگوری، در دستان خلاق لويی مال تبديل می شود به روايت تکان دهنده، زنده و بعضا خنده داری از سفر معنوی حيرت انگيز گريگوری به سرزمين های نامسکون و رام نشده. اين فيلم را خيلی ها نگرفتند و برای آنها که حوصله فکر کردن را ندارند توصيه نمی شود.