زلزله ای به قدرت شش و پنج دهم ريشتر که جنوب يونان را تکان داد، دست کم دو نفر را کشت و بيست نفر ديگر را مجروح کرده است.

 تشکيلات ويژه خدمات اضطراری در ناحيه جنوبی پلوپونیز از آسيب ديدن ساختمانهای قديمی در شهر پاتراس و چند روستای مجاور خبر داده است.

 وسائل ارتباط جمعی يونان ميگويند فروريختن سقف موجب مرگ يک نفر در کاتو آهيا شد.

 گزارش اين تشکيلات همچنين از مجروح شدن چند نفر در نتيجه پريدن حين وحشت از بالکنی ها حکايت دارد.

 انستيتوی زمين شناسی در آتن ميگويد زلزله در ساعت سه و بيست و پنج دقيقه بعداز ظهر يکشنبه رخ داد. کانون زلزله در دويست کيلومتری آتن بود.