کريستوفر هيل رئيس هيأت نمايندگی آمريکا در گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی می گويد دولت پيونگ يانگ خود را آماده کرده است که فعاليت های اتمی کره شمالی را که اعلام آن ديرزمانی است به تأخير افتاده است، اعلام کند.

آقای هيل روز جمعه در مسکو به خبرنگاران اظهار داشت گفتگوهای شش جانبه به مقطع زمانی حساسی نزديک می شود، اما توضيحی درباره موعد اعلام فعاليت های اتمی کره شمالی نداد.

آقای هيل به دنبال ملاقات اين هفته خود با نمايندگان کره شمالی، چين و ژاپن در پکن ، در مسکو با همتايان روسی و کره جنوبی خود ديدار کرد.

در همين حال کيم سوک نماينده کره شمالی در گفتگوهای اتمی روز جمعه در پکن با کيم کی کوان همتای کره شمالی خود ديدار و گفتگو کرد.