سازمان هوانوردی و فضايی ايالات متحده، ناسا، می گويد امروز( شنبه) شرايط جوی برای پرتاب فضاپيمای ديسکاوری از مرکز هوا و فضای کندی در فلوريدا مهيا است.

قرار است هفت فضانورد ديسکاوری دومين و اصلی ترين بخش آزمايشگاه علمی کيبو را در ايستگاه فضايی بين المللی نصب کنند. اين اقدام در طول يکی از سه راهپيمايی فضانوردان و در جريان ماموريت دو هفته ای آنان صورت خواهد گرفت.

همچنين فضانوردان دريکی ديگراز راهپيمايی های خود مخزن نيتروژن را در ايستگاه فضايی بين المللی تعويض می کنند.