کارگردان: ژاک ريوت
فرانسه، ۱۹۷۴، رنگی، ۱۹۳ دقيقه

«سه لين و جولی» يکی از فيلمهای تعريف کننده دهه ۱۹۷۰ ميلادی و از فيلمهای شاخص موج نوی سينمای فرانسه است. فيلم شوخی پر معنی ايست درباره دو زن جوان خوش خيال که با سِّر يک خانه ارواح رابطه پيدا می کنند.

ژاک ريوت در اين شاهکار مسلم موج نو از تمهيدات سينمای ناب گرفته تا کمدی زدوخوردی، فضاهای هيچکاکی، هنری جيمز، آليس در سرزمين عجايب همه و همه ملغمه گونه ای بوجود آورده که در ضمن رساله ای است درباره طبيعت، اسطوره، خاطرات دوران بچگی، فانتزی و بالاخره نگاهی استادانه به خود فيلمسازی.