بنا به گفته مقامات انتظامی لبنان، نبردهای سهمگينی برای بار دوم در بندر تريپولی، در شمال لبنان، ميان هواداران دولت طرفدار غرب و شبه نظاميان وابسته به حزب الله درگرفته است.

زدوخوردهای امروز (دوشنبه) در پی نبردهای شديد ديروز ميان هواداران وليد جنبلاط، رهبر دروزهای طرفدار دولت، و شبه نظاميان اپوزيسيون وابسته به گروه شيعه حزب الله و يک فرقه از دروزهای رقيب جنبلاط، در کوه های مشرف بر بيروت، روی داد.

پيش از آن که آتش بسی ميان طرفين برقرار شود، دستکم ۱۱ نفر در زدوخوردهای ديروز در جبل لبنان کشته شدند. آمار کشته شدگان در ناآرامی های پنج روزه لبنان اکنون به ۵۸ نفر رسيده است. تعداد زيادی نيز زخمی شده اند.

با اين حال، امروز آرامش شکننده های در پايتخت، بيروت، حکمفرماست. رهبران گروه های رقيب خود را برای مذاکره با هيات بلندپايه ای از طرف اتحاد عرب که قرار است تا فردا وارد بيروت شود آماده می کنند.

شبه نظاميان حزب الله و متحدان ايشان ديروز از خيابان های بخش غربی پايتخت پا پس کشيده و منطقه را به دست ارتش لبنان سپردند. اما برخی از راه بندان هايی که حزب الله تعبيه کرده بود کماکان پابرجا ماند، که عملا باعث شد فرودگاه بيروت کماکان تعطيل بماند.