ژاپن به دولت جدید پاکستان پیشنهاد کرده است در جنگ با تروریسم به آن کمک کند.

ماساهیکو کومورا، وزیر امور خارجه ژاپن، این پیشنهاد را روز شنبه در اسلام آباد در جریان دیدارهایی با مقامات پاکستانی مطرح ساخت. مقامات در مورد چگونگی موافقت ژاپن توضیحی ندادند.

شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد یک استراتژی چند جانبه برای مقابله با تروریسم تهیه کرده است.

وی اظهار داشت کشورش اجرای طرح های گوناگونی را برای توسعه اقتصادی آغاز کرده و با شورشیانی که خشونت را رد کرده اند گفت و گو می کند.

قریشی همچنین از همتای ژاپنی خود خواست ار موقعیت توکیو بعنوان رییس گروه هشتگانه کشورهای صنعتی برای توسعه منطقه مرزی پاکستان با افغانستان استفاده کند.

وزیر امور خارجه ژاپن همچنین قرار دادی برای پرداخت نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار وام به پاکستان امضا کرد. قرار است از این پول برای توسعه سیستم های آبیاری، کشیدن خطوط انتقال برقريال تاسیس آسیاب و بهبود شبکه راه های کشور استفاده شود.