معاون برنامه ريزی وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران روز  يکشنبه گفت که جمهوری اسلامی ايران برای دهه ها در برابر تحريم های آمريکا پايداری کرده و حالا صنعت نفت ايران، به رغم آسيب بيشتر، از سوی آمريکا ضربه ناپذير است.

اکبر ترکان، معاون وزير و مدير عامل و عضو اصلی هيئت مديره شرکت نفت و گاز پارس، در گفت و گو با خبرگزاری رويترز گفت، «تحريم ها برای ما هزينه بر بوده و بی شک پروژه های ما را تحت تاثير قرار خواهد داد، اما اين پروژه ها را برای توسعه و ادامه توليد در بازار متوقف نخواهد کرد.»