در پی انفجار يک کوه آتشفشان در حدود ۲۴۰ کيلومتری جنوب غربی بوگوتا، پايتخت کلمبيا، مقامات هزاران نفر از ساکنان منطقه را بيرون می برند.

آتشفشان نوادا دل هوئی لا، شامگاه ديروز (دوشنبه) بيرون ريختن خاکستر داغ را بر روستاهای اطراف خود آغاز کرد، و موجب شد مقامات در صدد تخليه دست کم ۱۳ هزار نفر بر آيند.

 تاکنون، گزارشی در مورد وارد آمدن خسارات يا صدمات به مردم نرسيده است.

مسئولان موسسه زمين شناسی و معدن کلمبيا هنوز قادر نشده اند اندازه آتشفشان را مشخص کنند.