پاپ بنديکت شانزدهم برای آغاز نخستين سفر خود به ايالات متحده از زمان برگزيده شدن برهبری کليسای کاتوليک، امشب (سه شنبه) وارد واشنگتن می شود.

پرزيدنت بوش و همسرش لورا درفرودگاه پايگاه هوائی اندروز، در حومه واشنگتن، به پاپ خوش آمد خواهند گفت، و مراسم استقبال رسمی روز چهارشنبه در کاخ سفيد برگزار خواهد شد.

قرار است پاپ طی اقامت شش روزه در آمريکا در آيين های دعا و نيايش همگانی در واشنگتن و نيويورک شرکت کند. او همچنين در جمع رهبران کاتوليک سخن خواهد گفت، با نمايندگان اديان ديگر ملاقات خواهد کرد و در نيويورک در محلی که مرکز تجارت جهانی پيش از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آن قرار داشت، به دعا و نيايش خواهد پرداخت.

پاپ بنديکت که قرار است روز جمعه در سازمان ملل متحد سخنرانی کند، در مراسم دو رويداد شخصی مهم نيز حضور خواهد يافت. چهارشنبه هشتاد و يکمين زاد روز او است، و روز شنبه سومين سالگرد انتخابش به مقام رهبری کليسای کاتوليک.