رئيس تنها نيروگاه برق نوار غزه ميگويد اگر اسرائيل اجازه ورود سوخت بيشتر به قلمرو فلسطينی را ندهد، می تواند به تعطيل و از کار افتادن اين نيروگاه منجر شود.

 رفيق مليحا امروز، شنبه، گفت نيروگاه ظرف چند روز آينده با خطر از کار افتادن کامل، و وقفه در برق رسانی به سراسر نوار غزه روبروست.

برق رسانی به نوار غزه مشترکا بوسيله اين نيروگاه و شرکت های برق مصری و اسرائيلی انجام ميگيرد. اتحاديه اروپا نيز در ارسال سوخت به غزه مشارکت دارد.

اسرائيل هفته گذشته يک ترمينال اصلی سوخت رسانی به غزه را بست و در واکنش به حملات ستيزه گران حماس، حملاتی هوائی و زمينی به آنجا انجام داد که به کشته شدن دو غير نظامی منجر شد.

ستيزه گران ميگويند حملاتشان اعتراض به اقدام اسرائيل در کاهش سوخت رسانی، و محاصره فلج کننده غزه بود. حماس که غزه را کنترل ميکند، تهديد کرده است در صورتيکه اسرائيل به محاصره منطقه پايان ندهد، به مرزهای غزه با مصر و اسرائيل هجوم ببرد .

مصر روز چهارشنبه برای تقويت مرزهايش صدها سرباز به شهر ساحلی العريش در ناحيه سينا فرستاد.