وزیران دارائی کشورهای عمده صنعتی جهان ، معروف به گروه هفتگانه، برای پرداختن به مشکلات اقتصاد جهان در واشنگتن گردآمده اند. آنها قرار است در باره تهدید های ناشی از کندشدن رشد اقتصاد، افزایش تورم، و آشوب در بازارهای مالی بحث کنند.

نمایندگان ایالات متحده، ژاپن، آلمان، بریتانیا ، فرانسه، ایتالیا و کانادا همچنین قصد دارند در مورد تدوین مقررات بهتری برای بازارهای مالی به تبادل نظر بپردازند.

دیگر مقامات ارشد اقتصادی نیز حضور دارند، از جمله رهبران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. آنها قرار است در جلساتی در روزهای شنبه و یکشنبه در باره مسائل اقتصادی بحث کنند، بالا رفتن شدید قمیت های مواد غذای که موجب اعتراضات اخیر در برخی از کشورهای درحال رشد شد، از آن جمله است.